Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát

Con Đông trùng hạ thảo Tây Tạng

Cao đông trùng hạ thảo

Sợi Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam

Đông trùng hạ thảo sợi 10g
1.200.000 đ
Đông trùng hạ thảo sợi 20g
2.100.000 đ
Đông trùng hạ thảo sợi 50g
4.900.000 đ

Thông tin hữu ích

  • Trang
  • 1
  • 2

Đông trùng hạ thảo nguyên con sấy khô hộp quà tặng, bột đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo nguyên con sấy khô hộp quà tặng, bột đông trùng hạ thảo

 

Bảng giá Đông Trùng Hạ Thảo
Tên sản phẩm Giá gốc Giá khuyến mãi
Đông trùng hạ thảo nguyên con hộp 10g 2.500.000 đ 0 đ
Đông trùng hạ thảo nguyên con hộp 10g 10.000.000 đ 0 đ
Đông trùng hạ thảo nguyên con sấy khô hộp quà tặng 10g 1.250.000 đ 0 đ
Đông trùng hạ thảo sợi hộp 10g 500.000 đ 0 đ
Đông trùng hạ thảo Tây Tạng nguyên con cao cấp 10.000.000 đ 0 đ
Đông trùng tạ thảo hộp quà tặng 10g 1.255.000 đ 0 đ
Cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp 5 lo x 50g 750.000 đ 0 đ
Cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc_hộp 5 lọ x 50g 750.000 đ 0 đ
Cafe Đông Trùng Hạ Thảo Hòa Tan 10 Gói/ Hộp 110.000 đ 0 đ
Cao đông trùng hạ thảo Hàn Quốc lọ 240g 1.100.000 đ 0 đ
Cao đông trùng hạ thảo hộp gỗ 3 lọ x 120g 1.400.000 đ 1.350.000 đ
Nước đông trùng hạ thảo chai 900ml + hộp 5 gói 1.200.000 đ 0 đ
Nước đông trùng hạ thảo Hàn Quốc 100.000 đ 0 đ
Nước đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp 20 ống 1.080.000 đ 0 đ
Nước đông trùng hạ thảo Hàn Quốc hộp gỗ 1.200.000 đ 0 đ
Viên đông trùng hạ thảo - Gold 500.000 đ 0 đ
Viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc 800.000 đ 0 đ
Viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc gold 1.000.000 đ 0 đ
Viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc viên hoàn hộp 18 viên gold 800.000 đ 0 đ
Viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ cho đàn ông 60 viên 1.100.000 đ 0 đ
Bông đông trùng hạ thảo 500gr 3.200.000 đ 0 đ
Bột đông trùng hạ thảo 400.000 đ 0 đ
Bột Đông Trùng Hạ Thảo Cao Cấp 30g 1.900.000 đ 0 đ
Rượu đông trùng hạ thảo 1 lít 900.000 đ 0 đ
Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Chai 750 Ml 1.950.000 đ 0 đ
Viên Nang Đông Trùng Hạ Thảo Via-King Hộp 30 Viên 600.000 đ 0 đ