0907799988
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát

Con Đông trùng hạ thảo Tây Tạng

Bông đông trùng hạ thảo 500gr
3.200.000 đ

Trà Linh chi

Trà linh chi KGS Hàn Quốc 100 gói
400.000 đ 350.000 đ
-12%
Trà linh chi Hàn Quốc
260.000 đ

Viên Linh chi

Viên linh chi sâm nhung Hàn Quốc
250.000 đ

Cao sâm

Cao linh chi nhân sâm hàn quốc
1.600.000 đ

Viên sâm

Viên linh chi sâm nhung Hàn Quốc
250.000 đ

Cao Linh Chi

Cao linh chi núi đá Hàn Quốc
1.200.000 đ
Cao linh chỉ đỏ Hàn Quôc KGS
1.500.000 đ
Cao linh chi nhân sâm hàn quốc
1.600.000 đ
Cao linh chi Pocheon hộp 5 lọ
800.000 đ

Nấm Linh chi

Nấm linh chi thiên nhiên Hàn Quốc
1.800.000 đ
Nấm linh chi thiên nhiên có chân
2.500.000 đ
Nấm linh chi hàn Quốc 1kg
900.000 đ
Nấm linh chi núi đá Hàn Quốc 1 kg
1.400.000 đ
Nấm linh chi núi đá Hàn Quốc 1kg
1.100.000 đ
Nấm linh chi Hàn Quốc tai vàng thơm hộp quà tặng 1 kg
2.200.000 đ 2.000.000 đ
-9%
Nấm linh chi núi Hàn Quốc 1 Kg
2.500.000 đ

Mỹ phẩm sâm

Dầu nóng Hàn Quốc
100.000 đ
Dầu lạnh Hàn Quốc
75.000 đ