0907799988
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát

Viên đông trùng hạ thảo

Rượu đông trùng hạ thảo 1 lít
1.500.000 đ

Yến chưng sẵn

Nồi chưng yến
280.000 đ

Sợi Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam