0907799988
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát
Sâm yến thịnh phát

Sâm cao cấp KGC

Nước hồng sâm KGC 15 gói
800.000 đ

Sâm nước

Nước hồng sâm KGC 15 gói
800.000 đ

Yến chưng sẵn cao cấp

Yến chưng sẵn

Cháo Yến Dinh Dưỡng

Cháo tổ yến thịt bằm - ly
24.000 đ

Yến sào Cần Giờ

0