Yến Sào Khánh Hòa

Yến Sào thiên nhiên Khánh Hòa, Yến đảo tự nhiên, Tổ yến, Yến nước và Yến nguyên tổ, yến tinh chế làm sạch

Yến Sào thiên nhiên Khánh Hòa, Yến đảo tự nhiên, Tổ yến, Yến nước và Yến nguyên tổ, yến tinh chế làm sạch

 

Bảng giá Yến
Tên sản phẩm Giá gốc Giá khuyến mãi
Cháo tổ yến bổ dưỡng - cháo tươi SGfoods 3 gói/ hộp 170.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến bổ dưỡng - cháo tươi SGfoods 6 gói/ hộp 335.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến bổ dưỡng - Tổ yến cá hồi cháo tươi SGfoods 1 gói 60.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến chay 17.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến chay 1 gói 60.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến chay bổ dưỡng - hộp 6 gói cháo tươi SGfoods 335.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến chay hộp 3 gói 170.000 đ 0 đ
Cháo Tổ Yến Chay Thùng 24 Gói 398.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến sò điệp 5% tổ yến 5% sò điệp 30 hộp/ thùng 950.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến sò điệp_ 5% tổ yến 5% sò điệp 32.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến thịt bằm 15.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến thịt bằm - ly 24.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến thịt bằm thùng 12 ly 278.000 đ 0 đ
Cháo tổ yến thịt bằm thùng 24 gói 398.000 đ 0 đ
Dược tửu hải mã yến sào Khánh Hòa 1.000.000 đ 0 đ
Nước yến Sanest chai 180ml 45.000 đ 0 đ
Nước yến Sanest chai 180ml thùng 30 chai 210.000 đ 0 đ
Nước yến Sanest Khánh Hòa hộp 6 lon 55.000 đ 0 đ
Nước yến Sanest không đường hộp 6 lon - nước yến cao cấp 55.000 đ 0 đ
Nước Yến Sanest không đường thùng 30 lon 262.000 đ 255.000 đ
Nước yến Sanest lon 190ml hộp 10 lon 90.000 đ 0 đ
Nước yến Sanest thùng 30 lon - nước yến cao cấp 262.000 đ 255.000 đ
Tổ yến Cần Giờ - tổ yến vụn 100g 2.500.000 đ 0 đ
Tổ yến chưng đường phèn 100% tổ yến - 190ml/lọ yến cao cấp 350.000 đ 0 đ
Tổ yến chưng đường phèn 100% tổ yến 190ml/ lọ- gold bird 445.000 đ 0 đ
Tổ yến chưng đường phèn 100% tổ yến hộp 3 lọ - 190ml/ lọ - gold bird 1.350.000 đ 0 đ
Tổ yến chưng sẵn 50% yến_hộp 6 lọ 450.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Cần Giờ còn lông 50g 1.250.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Cần Giờ còn lông hộp 100g 2.500.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Cần Giờ làm sạch hộp 50g loại 1 1.700.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Cần Giờ làm sạch hộp 50g loại 2 1.500.000 đ 0 đ
Tổ yến sào Cần giờ làm sạch loại 1 100g 3.500.000 đ 3.300.000 đ
Tổ Yến Sào Cần Giờ rút lông 100g 4.100.000 đ 0 đ
Tổ yến sào Cần Giờlàm sạch 100g loại 1 3.500.000 đ 3.400.000 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo cao cấp hộp 100g - TP4 7.370.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo nguyên chất 20g - 013 1.430.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo nguyên chất hộp 100g - TP1 loại đặc biệt 9.900.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo nguyên chất hộp 100g - TP2 8.580.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo TP1 hộp 50g 4.950.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo TP2 hộp 50g 4.315.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo TP3 hộp 50g 3.985.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo TP4 hộp 50g 3.710.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo TP5 hộp 100g 6.820.000 đ 6.800.000 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa đảo TP5 hộp 50g 3.435.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa hồng yến đảo hộp 100g - 026 18.700.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa làm sạch hộp quà tặng 50g - 015GS 3.650.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa mẫu hộp quà tặng 100g - 014GS 6.750.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa nguyên chất làm sạch hộp 3g - 011 187.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa nguyên chất làm sạch hộp 5g - 012 308.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa tinh chế 4 hộp 5g 1.232.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa tinh chế 6 hộp 3g 1.122.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa tinh chế hộp quà tặng 2 hộp 3g 418.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa tinh chế hộp quà tặng 2 hộp 5g - 012G2 660.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa tinh chế hộp quà tặng 3 hộp 5g - 012G 1.000.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa tinh chế hộp quà tặng 5 hộp 3g - 011G 1.000.000 đ 0 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa yến đảo hộp quà tặng 50g - 015G 3.360.000 đ 3.270.000 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa yến đảo làm sạch 100g - 014 6.050.000 đ 5.900.000 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa yến đảo làm sạch 50g - 015 3.025.000 đ 2.950.000 đ
Tổ Yến Sào Khánh Hòa yến đảo thiên nhiên mẫu hộp quà tặng 100g - 14G 6.380.000 đ 6.250.000 đ
Yến chưng sẳn hộp 6 lọ Gold Bird Silver 610.000 đ 0 đ
Yến huyết đảo thiên nhiên Khánh Hòa hộp 100G - 024 24.500.000 đ 0 đ
Yến Sanest kids 35.000 đ 32.500 đ
Yến sào Cần Giờ làm sạch loại 2 100g 3.000.000 đ 2.800.000 đ
Yến Sào Khánh Hòa Collagen hộp 6 lọ (Sanest) 230.000 đ 0 đ
Yến Sào Khánh hòa sanest có đường lọ 70ml- Mua số lượng nhiều giá liên hệ 32.500 đ 0 đ
Yến Sào Khánh Hòa Sanest không đường Mua số lượng nhiều giá liên hệ 33.000 đ 0 đ
Yến Sào Sanest Collagen 1 lọ ( yến sào khánh hòa) 35.000 đ 0 đ
Yến Sào Sanest Khánh Hòa hộp 6 lọ 222.000 đ 220.000 đ
Yến Sào Sanest Khánh Hòa hộp 8 lọ 295.000 đ 290.000 đ
Yến Sào Sanest Khánh Hòa không đường hộp 6 lọ 222.000 đ 220.000 đ
Yến tổ đảo cao cấp hộp 100g - TP3 7.920.000 đ 0 đ